La Cambra es reserva el dret de canviar les dades del curs  i de, en cas de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-lo.

Objectius

Aprendre i formar-se amb la realitat de tot el procés seqüencial d’importació i exportació de mercaderies i donar especial importància amb la documentació necessària, qüestions fiscals, logística, transport i les formes de cobrament i pagament.

Destinataris

Gerents de Pimes, exportmanager,, logístics, comandaments intermedis, comercials i personal administratiu dels departaments de finances, comercial i comerç exterior.

Temari

1.-PRESENTACIÓ DEL CURS.

A càrrec de Francesc Minguell. Gerent Cambra de Comerç.

2.-INCOTERMS COM A LLENGUATGE DE COMERÇ INTERNACIONAL. Origen i destí  de la mercaderia. Càlcul del preu d’exportació. Assegurança.

3.- MITJANS DE PAGAMENT.CARTA DE CREDIT .IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS.

4.-ELS  PRINCIPALS DOCUMENTS PER AL COMERÇ EXTERIOR.

5.-ESTRATÈGIES DE PROTECCIÓ DE MARQUES I PATENTS A NIVELL INTERNACIONAL.

6.-MARQUETING DIGITAL INTERNACIONAL.

7.- TRANSPORT I LOGÍSTICA INTERNACIONAL.

Butlleta-CURS-GESTIÓ-ADMINISTRATIVA-CEX---ORIGINAL.pdf